EURONET WORLDWIDE

Cykliczne projekty reklam prasowych dla Euronet Worldwide oraz przygotowanie prezentacji marketingowej firmy.

Przy tej pracy współpracowaliśmy bezpośrednio z działem marketingu Euronet Worldwide na Europę mieszczącym się na Węgrzech. Reklamy wykonywane były w cyklu 1 layout na rok. Każdy taki projekt był dostosowywany do różnych formatów oraz opracowywany dla różnych języków-krajów, a także na różne pola eksploatacji.

Info

  • Zakres prac:
    • Projekty graficzne
    • DTP
  • 2005 – 2010
  • Klient : EURONET WORLDWIDE
  • /